Καύσιμα – Λιπαντικά

Πακέτα

 • ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ATF
 • ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΜΗΧΑΝΕΛΑΙΑ
 • ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΒΑΛΒΟΛΙΝΕΣ
 • ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ
 • ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΔΙΧΡΟΝΟΥΣ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ
 • ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ STOU/UTTO

Απλά Πρόσθετα

 • OCP ΠΑΧΥΝΤΕΣ ΣΤΕΡΕΟΥΣ
 • OCP ΠΑΧΥΝΤΕΣ ΥΓΡΟΥΣ
 • ΤΑΠΕΙΝΩΤΕΣ
 • ΠΟΛΥΑΚΡΥΛΙΚΟΥΣ ΠΑΧΥΝΤΕΣ
 • ΚΟΛΛΕΣ
 • TBN ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΑ
 • ΣΤΕΑΡΙΚΑ ΚΑΙ ΛΙΠΑΡΑ ΟΞΕΑ
 • ΕΣΤΕΡΕΣ (ΔΙΕΣΤΕΡΕΣ ΚΑΙ ΠΟΛΥΟΛΕΣΤΕΡΕΣ)
 • ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΥΣΙΜΩΝ

Διάφορα

 • ΠΑΚΕΤΑ ΓΙΑ ΛΙΠΑΝΤΙΑ ΚΑΤΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕΤΑΛΛΩΝ
 • ΥΓΡΑ ΦΡΕΝΩΝ DOT-3 & DOT-4
 • ΒΙΟΚΤΟΝΑ ΓΙΑ ΒΙΟΝΤΙΖΕΛ
 • ΒΕΛΤΙΩΤΙΚΑ ΡΟΗΣ ΓΙΑ ΝΤΙΖΕΛ
 • ΔΙΑΦΟΡΑ ΠΡΟΣΘΕΤΑ (EP, LUBRICITY ETC)
 • ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΒΑΛΒΙΔΩΝ ΓΙΑ ΚΙΝΗΤΗΡΕΣ LPG