Χαρτοποιΐα

Η Εταιρεία μας εξυπηρετεί τον χώρο της Χαρτοποιίας με χημικά παραγωγής Χάρτου και Χαρτονιού καθώς και με πλήρεις Γραμμές Παραγωγής και βοηθητικό εξοπλισμό όπως:

 • Άμυλο Κατιονικό
 • Άμυλο Οξειδωμένο
 • Αντιαφριστικά
 • Χημικά κατακράτησης
 • Χημικά Επεξεργασίας Αποβλήτων
 • Πρόσθετα Επίχρισης
 • Μηχανές Παραγωγής Χαρτιού
 • Μηχανές Επεξεργασίας Χαρτιού
 • Εγκαταστάσεις Προπαρασκευής Πολτού
 • Αυτοματοποίηση Γραμμών Παραγωγής
 • Συστήματα Ελέγχου
 • Ανταλλακτικά και Βοηθητικός Εξοπλισμός