Μηχανήματα

Μηχανές Παραγωγής, Συσκευασίας και Παλεττοποίησης

Έχουμε την τεχνογνωσία και την εμπειρία να σας υποστηρίξουμε σε μηχανήματα, ακόμη και πλήρεις νέες εγκαταστάσεις.

  • Dissolvers, για την ανάδευση ρευστών χαμηλού και υψηλού ιξώδους καθώς και διασπορά πιγμέντων.
  • Mills, Οριζόντιοι, basket mills, HRS mills.
  • Μηχανήματα εργαστηριακής και πιλοτικής κλίμακος.
  • Μηχανήματα και γραμμές συσκευασίας, ογκομετρικές, βαρυμετρικές και υψηλού ιξώδους.
  • Μονάδες παλεττοποιήσεως.
  • Σχεδίαση και κατασκευή πλήρων εγκαταστάσεων, έτοιμων προς λειτουργία.

Tinting Machines

  • Μηχανήματα προσθήκης χρωστικών, χειροκίνητα και αυτόματα.
  • Μηχανήματα αναδεύσεως δοχείων παλμικά και γυροσκοπικά.
  • Heated cabinets, with or without mixing.
  • Car refinishing mixers.