Χρώμα-Μελάνι-Κόλλες-Πρώτες Ύλες

Διοξείδιο του τιτανίου

 • Όλοι οι τύποι Χλωρίου και Θείου

Πιγμέντα

 • Κίτρινα Χρωμίου
 • Βαναδικά Βισμούθια
 • Φθαλοκυανίνες
 • Οργανικά Κίτρινα και Κόκκινα
 • Οξείδια Σιδήρου
 • Πάστες Αλουμινίου για συστήματα νερού & διαλύτου
 • Ανακλαστικά (“Ψυχρά”)
 • Υψηλών θερμικρασιών

Ειδικά Πληρωτικά

 • Πυριτικό Αργίλιο

Γαλακτώματα

 • Ακρυλικά Στυρενίου, 100% Ακρυλικά κ.α.

Ρητίνες

 • Αλκυδικές, Φαινολικές, Πολυουρεθάνης, Εποξικές, Πούδρας

Ρητίνες Υδρογονανθράκων

 • Λευκές και υποκίτρινες

Κεριά

 • Πολυπροπυλενίου, Πολυαιθυλενίου, Τεφλόν, Μικρονιζέ για ματάρισμα κ.α.

Πρόσθετα για χρώματα νερού

 • Αδιαφανή πολυμερή
 • Ακρυλικά & Πολυουρεθανικά Πηκτικά
 • Διασπορείς – Διαβρέκτες
 • Συντηρητικά-Αντιαφριστικά

Πρόσθετα για χρώματα διαλύτου

 • Θιξοτροπικά
 • Μπεντονίτες
 • Στεγνωτικά
 • Αντιπετσωτικά
 • Διασπορείς
 • Αντικαθιστικά

Άμυλα

 • Τροποποιημένα άμυλα, δεξτρίνες