Περιβάλλον

Χωρίς αμφιβολία Το νερό είναι υψίστης σημασίας για την Ζωή.

Η διαχείριση του νερού, η επαναχρησιμοποίησή του αλλά και η επεξεργασία λυμάτων πρέπει να αντιμετωπίζεται με μεγάλη σοβαρότητα.

Η εταιρεία Κράλλης  δραστηριοποιείται  στον τομέα της επεξεργασίας νερού ( πόσιμου και βιομηχανικού)  και  στον τομέα της επεξεργασίας λυμάτων για πάνω από 30 χρόνια τώρα, προμηθεύοντας τους πελάτες μας με μεγάλη γκάμα προϊόντων για τον διαχωρισμό Στέρεων/ Υγρών.

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις της τεχνολογίας σε χημικά, μηχανήματα και αυτοματισμούς και σε συνεργασία με τις καταξιωμένες εταιρίες που αντιπροσωπεύουμε , προσφέρουμε, όχι μόνο τα προϊόντα αλλά και τις γνώσεις μας και την τεχνική υποστήριξη στον τομέα, σε δημοτικές επιχειρήσεις σε βιομηχανικές μονάδες σε τεχνικές εταιρίες σε μελετητικά γραφεία και αλλού.

Μπορούμε να προσφέρουμε πλήρη γκάμα χημικών προϊόντων όπως  κροκκιδωτικά, Πολυηλεκτρολύτες, αντιαφριστικά, πολλές λύσεις σε θέματα φίλτρανσης, από υφάσματα μέχρι φύσιγγες υπερφίλτρανσης UF, ακόμη μετρητές στερεών, αλλά και συστήματα αυτοματισμού.

 

 • Ανόργανα Κροκκιδωτικά
 • Οργανικά Κροκκιδωτικά
 • Πολυηλεκτρολύτες
 • Αντιαφριστικά
 • Αντιαποθετικά
 • Αναστολείς διάβρωσης
 • Υφάσματα και ταινίες φίλτρανσης
 • Φίσσιγκες Ultrafiltration
 • Συστήματα μέτρησης και δοσομέτρησης   
 • Μονάδες διάλυσης πολυηλεκτρολυτών
 • Αυτοματισμοί